Luật nhà ở 2014 quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh ...
Luật nhà ở 2014 quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật nhà ở do Quốc hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Bộ luật này quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam....


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật nhà ở do Quốc hội ban hành, có hiệu...

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016. Bộ luật này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

Nghị định 64/2009/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút, trợ cấp và các ưu đãi khác đối với cán bộ, viên chức y tế, lao động hợp đồng và cán bộ, nhân viên quân y trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế tại các cơ sở y tế của Nhà nước ở
Nghị định 64/2009/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút, trợ cấp và các ưu đãi khác đối với cán bộ, viên chức y tế, lao động hợp đồng và cán bộ, nhân viên quân y trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế tại các cơ sở y tế của Nhà nước ở

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 64/2009 do Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 15/09/2009. Nghị định này quy định chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút, trợ cấp và các ưu đãi khác đối với cán bộ, viên chức y t...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 64/2009 do Chính phủ ban hành, có h...

Nghị định 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
Nghị định 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 45/2013 do Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/07/2013. Bộ luật này quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 45/2013 do Chính phủ ban hành,...

Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao
Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật an toàn vệ sinh lao động do Quốc hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016. Bộ luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật an toàn vệ sinh lao động do Quốc hội ban...

Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi một số điều về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam kèm theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP
Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi một số điều về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam kèm theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 94/2015 do Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/12/2015. Nghị định này sửa đổi một số điều về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam kèm theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP. Tro...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 94/2015 do Chính phủ ban hành, có h...

Nghị định 04/2015/NĐ-CP quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Nghị định 04/2015/NĐ-CP quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 04/2015 do Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 25/02/2015. Nghị định này quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự ngh...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 04/2015 do Chính phủ ba...

Nghị quyết số 55/NQ-UBTVQH 10 về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành
Nghị quyết số 55/NQ-UBTVQH 10 về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành

Toàn văn Nghị quyết số 55/NQ-UBTVQH 10 về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành và có hiệu lực áp dụng từ ngày 04/09/1998. Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về các quy địn...

Toàn văn Nghị quyết số 55/NQ-UBTVQH 10 về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động ...

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, bao gồm: Kiểm tra sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, khám phúc tra sức khỏe, giám định sức khỏe, quản lý sức khỏe và phân loại sức khỏe đối với côn
Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, bao gồm: Kiểm tra sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, khám phúc tra sức khỏe, giám định sức khỏe, quản lý sức khỏe và phân loại sức khỏe đối với côn


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư liên tịch 16/2016 do Bộ quốc phòng, Bộ y tế ban hành. Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, bao gồm: Kiểm tra sức khỏe, sơ tuyể...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư liên tịch 16/2016 do Bộ quốc ph...

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức hiện hành
Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức hiện hành


Ngày 26/11/2015 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng bao gồm 07 chương, 52 điều.

Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quân nhâ...


Ngày 26/11/2015 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Quân nhân chuyên nghiệ...

VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
Biệt thự 2.11, đường Nguyễn Xuân Khoát, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm (đối diện Đại sứ Quán Hàn Quốc)
Dịch vụ trọng tâm của Luật Việt Phong
Dịch vụ sang tên sổ đỏ tại quận Hoàng Mai nhanh nhất
Nằm ở cửa ngõ phía Nam thành phố, quận Hoàng Mai có nhiều lợi thế phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa với trục đường giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy. Với lợi thế đó, trong những năm gần đây, nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất,...
Tư vấn và thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ tại quận Long Biên nhanh nhất
Long Biên là một quận nằm ở phía Đông thành phố Hà Nội. Đây là quận duy nhất nằm ở tả ngạn sông Hồng, đồng thời là quận có diện tích lớn nhất của thủ đô Hà Nội. Đồng thời đây cũng là một trong những quận vô cùng sôi động của ...
Tư vấn và thực hiện thủ tục xin giấy phép nhập khẩu máy in
Theo quy định của pháp luật thì khi doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nhập khẩu máy in từ nước ngoài vào Việt Nam để kinh doanh sẽ phải tiến hành xin giấy phép nhập khẩu máy in tại Bộ thông tin và truyền thông mới đủ điều kiện để sản phẩm m...
Dịch vụ xin giấy phép an ninh trật tự cho cơ sở kinh doanh dịch vụ thu hồi nợ
Kinh doanh dịch vụ thu hồi nợ (đòi nợ) là một trong những mô hình rất thịnh hành và phát triển hiện nay. Theo quy định của pháp luật thì đây là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, một trong những điều kiện cần và đủ để doanh nghi...
Dịch vụ làm sổ hộ khẩu tại quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Chế độ hộ khẩu ở Việt Nam được hình thành nhằm mục đích kiểm soát trật tự xã hội và quản lí kinh tế của nước. Việc đô thị hóa, sự phát triển quá nhanh của các khu công nghiệp khiến lượng người di cư về các thành phố lớn, những đô thị sầm uất với...


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2021), ® All Reserved.
01900 6589
Gọi luật sư: 19006589