Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, bao gồm: Kiểm tra sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, khám phúc tra sức khỏe, giám định sức khỏe, quản lý sức khỏe và phân loại sức khỏe đối với côn
Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, bao gồm: Kiểm tra sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, khám phúc tra sức khỏe, giám định sức khỏe, quản lý sức khỏe và phân loại sức khỏe đối với côn


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư liên tịch 16/2016 do Bộ quốc phòng, Bộ y tế ban hành. Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, bao gồm: Kiểm tra sức khỏe, sơ tuyể...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư liên tịch 16/2016 do Bộ quốc ph...

Thông tư 241/2017/TT-BQP quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Thông tư 241/2017/TT-BQP quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 241/2017/TT-BQP quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Thực hiện ưu tiên trong tuyển chọn với các đối tượng theo Khoản 5 Điều 8, Khoản 4 Điều 14, Khoản 4...

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 241/2017/TT-BQP quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân ch...

Thông tư số 34/2018/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng
Thông tư số 34/2018/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng

Thông tư số 34/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, ban hành ngày 16/11/2018 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, bao gồm các nội du...

Thông tư số 34/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, ban hành ngày 16/11/2018 quy định chi tiết một số...

Thông tư 20/2015/TT/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Thông tư 20/2015/TT/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp


Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang phân vân, thắc mắc về thông tin hay thủ tục thành lập, đăng ký thay đổi, tạm ngừng hay chấm dứt việc kinh doanh được pháp luật quy định như thế nào? Nhằm tạo ra 1 quy trình hoàn thiện, thố...


Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang phân vân, thắc mắc về thông tin hay ...

Thông tư 15/2014/TT-BCA việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của Luật giao thông đường bộ, bao gồm: Xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; x
Thông tư 15/2014/TT-BCA việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của Luật giao thông đường bộ, bao gồm: Xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; x


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 15/2014 do Bộ Công an ban hành. Thông tư này quy định về việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của Luật giao thông đường bộ, ba...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 15/2014 do Bộ Công an ban hành....

Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư liên tịch 02/2016 do Bộ ngoại giao, Bộ tư pháp ban hành. Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP quy định về hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao,...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư liên tịch 02/2016 do Bộ ngoại g...

Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT quy định về quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT quy định về quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Toàn văn Thông tư 19/2015 do Bộ giáo dục và đào tạo thông qua và ban hành, quy định về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân và...

Toàn văn Thông tư 19/2015 do Bộ giáo dục và đào tạo thông qua và ban hành, quy định về Quy chế quả...

Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC quy định về việc hướng dẫn các quy định về các tội phạm xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình
Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC quy định về việc hướng dẫn các quy định về các tội phạm xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư liên tịch 01/2001 do Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành. Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC quy định về việc ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư liên tịch 01/2001 do Bộ Công an, Bộ ...

Thông tư 21/2007 do Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội  hướng dẫn Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định 126/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồn
Thông tư 21/2007 do Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội hướng dẫn Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định 126/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồn


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 21/2007 do Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội  hướng dẫn Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định 126/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luậ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 21/2007 do Bộ Lao Động Thương B...

Thông tư 04/1999/TT-BCA hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân
Thông tư 04/1999/TT-BCA hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 04/1999 do Bộ công an ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/05/1999. Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 1999 của Chính phủ về chứ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 04/1999 do Bộ công an ban hành, có h...

VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
Biệt thự 2.11, đường Nguyễn Xuân Khoát, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm (đối diện Đại sứ Quán Hàn Quốc)
Dịch vụ trọng tâm của Luật Việt Phong
Dịch vụ sang tên sổ đỏ tại quận Hoàng Mai nhanh nhất
Nằm ở cửa ngõ phía Nam thành phố, quận Hoàng Mai có nhiều lợi thế phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa với trục đường giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy. Với lợi thế đó, trong những năm gần đây, nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất,...
Tư vấn và thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ tại quận Long Biên nhanh nhất
Long Biên là một quận nằm ở phía Đông thành phố Hà Nội. Đây là quận duy nhất nằm ở tả ngạn sông Hồng, đồng thời là quận có diện tích lớn nhất của thủ đô Hà Nội. Đồng thời đây cũng là một trong những quận vô cùng sôi động của ...
Tư vấn và thực hiện thủ tục xin giấy phép nhập khẩu máy in
Theo quy định của pháp luật thì khi doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nhập khẩu máy in từ nước ngoài vào Việt Nam để kinh doanh sẽ phải tiến hành xin giấy phép nhập khẩu máy in tại Bộ thông tin và truyền thông mới đủ điều kiện để sản phẩm m...
Dịch vụ xin giấy phép an ninh trật tự cho cơ sở kinh doanh dịch vụ thu hồi nợ
Kinh doanh dịch vụ thu hồi nợ (đòi nợ) là một trong những mô hình rất thịnh hành và phát triển hiện nay. Theo quy định của pháp luật thì đây là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, một trong những điều kiện cần và đủ để doanh nghi...
Dịch vụ làm sổ hộ khẩu tại quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Chế độ hộ khẩu ở Việt Nam được hình thành nhằm mục đích kiểm soát trật tự xã hội và quản lí kinh tế của nước. Việc đô thị hóa, sự phát triển quá nhanh của các khu công nghiệp khiến lượng người di cư về các thành phố lớn, những đô thị sầm uất với...


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2021), ® All Reserved.
01900 6589
Gọi luật sư: 19006589